MENÜ
Élethosszig tartó tanulás...


"Ha tudod, hol a cél, a hozzá mutató jeleket is észre fogod venni." 
  Marie Clarance

 

 

A feltöltés folyamatban!

 

j0434539.gif

 

1. Keretezd be azokat a szavakat, amelyek nem illenek az egyes sorokba!

a. virrad, alkonyodik, hajnalodik, pirkad

b. sajgó, kacagó, kínzó, gyötrő

c. békés, nyugodt, alvó, csendes

2. Kösd össze a szavakat a megfelelő magyarázattal!

 

 

kordé

 

kordon

rövid csövű puska

karabély

kétkerekű taliga

terület elzárására kifeszített kötél

 

3. Húzd át azokat a szavakat, amelyek nem illenek az egyes sorokba!

a, nevet, kacag, mosolyog, boldog

b, átölel, átemel, átfog, átkarol

c, betegség, fájdalom, nyavalya, kór

4.

a, Kösd össze a szólásokat a megfelelő magyarázattal!

Nagy kő esett le a szívéről.                                       Baja lesz belőle.

Megüti a bokáját.                                                      Úgy eltűnik, hogy nem lehet megtalálni.

Bottal üthetik a nyomát.                                           Megkönnyebbül.

b, Rajzold le azt a szólást, amelyik a legjobban tetszik!

 


Nyelvtan 2. osztály

1.Olvasd el a történetet, és pótold a mondatok végén az írásjeleket!10 pont

 

Kláriék családja hétvégén a folyó mellett vert tanyát__ Édesapja a vízparton horgászik__ Klári gyakran megkérdi:-Fogtál-e már valamit, apa__Fél óra múlva apja kiált:-Siess Klári, hatalmas ponty van a horgon__-Jaj, ez tényleg óriási__Együtt emelik ki a vízből__-Ki tisztítja meg__

Természetesen ez apu dolga__ A finom halászlét már anyu főzi__

- Bárcsak eljönnénk a jövő héten is__

 

2. Másoljd le szótagolva az alábbi szavakat !10 pont


autó______________                               csillag_________________

loccsan_____________                            hattyú________________

mézeskalács____________                      asszony________________

lassan____________                                dombról_________________

otthon______________                            diófa_________________

3. Írd ábécé sorrendbe a következő szavakat: 10 pont

édesanya, asztalos, zebra, könyv, hattyú, rajz, barát, iskola, utca, ceruza

____________________________________________________________________

4. A következő szavakat írd le helyesen! Vigyázz, a jót ne javítsd ki rosszra!10 pont

Sára, ádám, Macska, bodri, szentivánlaborfalva, tolltartó, Újság, imola, Jancsi, Hamar

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. A következő szólásokban, közmondásokban valamelyik szó rokon értelmű alakját használtuk. Így nem helyes! Húzd alá a hibás szót! Írd le helyesen a szólást, közmondást!

10 pont

Éhes sertés makkal  álmodik.

_________________________________________________________________

Egyszer volt Budán ebvásár.

_________________________________________________________________

Kerülgeti, mint cica a forró kását.

_________________________________________________________________

Sok liba disznót győz.

_________________________________________________________________

6. Egészítsd ki az alábbi szavakat a hiányzó j vagy ly betűvel !  10 pont

osztá__,  ú__ság,  kirá__kisasszony,  pa__tás,  sirá__, __áték,   __uk,   terebé__es,   fo__osó, ma__om

7. Húzd át a hibásan írt szavakat!10 pont

láttya               látja segítsünk         segíccsünk küldje               külgye pihennyünk      pihenjünk játszik               jáccik baráttya            barátja haggya             hagyja unyja                unja üzenjetek          üzennyetek       olvasd               olvazsd

8. A feladatod nehezebb lesz, mert a következő mondatokban a megadott szavak közül nemcsak válogatnod kell, hanem toldalékkal is neked kell ellátnod!7 pont

evőeszköz,  édesanya,  tányérok,  edények,  asztal,  konyha,  szekrény

Zsófi otthon sokat segít ______________________. Ő teríti meg az ________________. A _____________________óvatosan bánik, az ___________________ a megfelelő helyre teszi. Ebéd után elmosogat a _____________________.  Az ______________________ berakja a ____________________.

9.Találd meg a következő szavak ellentétes értelmű párját, a beírt szavak kezdőbetűíből egy ismert mesehős nevét olvashatod ki !

8+2 pont

páratlan   _____________________

ott            _____________________

sír            _____________________

buta         _____________________

sovány     _____________________

sok           _____________________

hamis       _____________________

vakmerő   _____________________                                                                                      mesehős:_________________________

10. A mondatokban a szavakból betűk hiányoznak. Írd be a hiányzó betűket!13 pont

Ősszel hűvös az id__. Gyakran f__j a szél, esik az es__. Az éjszakák hossz__ak, a na__alok rövidebbek. A fo__ó partján  a fák lehullatták a levelüket. Csendes a környék, csak a sirá__ok szá__nak a víz fölö__. A vízen egy cs__nak lengedez. A kikötőben egy uszá__ vesztegel. A tulsó partról var__ak károgása ha__atszik.

Elérhető pontszám: 100

Elért pontszám: _______

 


 1. 1. Oldd meg a következő matematikai feladatokat!

45 – 11 =                    72 – 11 =                    37 + 24 =

62 + 13 =                    24 + 13 =                    28 – 11 =

35 – 25 =                    56 – 25 =                    16 + 13 =

58 + 24 =                    43 – 25 =                    61 + 24 =

 1. 2. Pótold a hiányzó magánhangzókat!

–  B L – K ,    – L M –,    – R  – N Y,    F  – R K – S,

K – J  – K

Karikázd be, hogy milyen magánhagzót kellett pótolni:

RÖVIDET vagy HOSSZÚT?

 1. 3. Kösd össze az ellentétjével!

KICSI                        MAGAS

KEVÉS                      ALACSONY

VILÁGOS                 SÖTÉT

SOK                           FEKETE

NAGY                                   FEHÉR

 1. 4. Írj le három háziállatot, valamint mellé egy jellemző nevét!

Például:     MACSKA CILI

...................... .........................

...................... .........................

...................... .........................


 1. 5. Keretezd be azokat a szavakat az alábbiak közül, melyek az élőlények csoportjába tartoznak!

LABDA, KAKTUSZ, KŐ, KISLÁNY, EGÉR, BOLYGÓ, TENGER, VÍZ, FÖLD, HÁZ, SZÚNYOG, HOMOK

 1. 6. Ildikó és Gábor szeretnének minél több színből álló rajzot rajzolni, ezért úgy döntenek, hogy mindkettőjük színes ceruzáit használni fogják. Ildikónak 6 színű, Gábornak pedig 8 más színű ceruzája van. Szerinted hány színű lesz a rajzuk?

Keretezd be a helyes megoldást!

10                    12                   15                    14                     9

 1. 7. Tedd közéjük a <, > vagy = jelet!

15 + 5       25 - 53 + 5

9 – 210 + 3       15 – 1 6 + 5

10 – 512 + 6       20 – 2

 1. 8. Írd le az egyenlőségjel után a helyes megoldást!

( 4 + 2 ) – 3 =             ( 5 – 3 ) + 1 =

( 6 – 5 ) + 2 =                         ( 10 + 5 ) – 12 =

( 7 + 4 ) – 8 =             ( 9 – 9 ) + 3 =

Észrevetted, hogy mi a közös a fenti 6 feladatban?

 1. 9. NÖVEKVŐ vagy CSÖKKENŐ sorrendben van írva a következő sor? Keretezd be a helyes szót!

2,  5,  7,  9,  11,  13,  15,  17,  19,  21,  23

Mennyivel növekszik mindig a következő szám?       .............

10. Melyik kettő nem égitest a felsorolt szavak közül? Húzd alá!

NAP        ÉGBOLT          HOLD         FELHŐ         CSILLAG        FÖLD         

11. Húzd alá a következő szavak közül azokat, melyek foglalkozást jelölnek!

ORVOS        ÁSÓ          ÁCS          RENDŐR        TŰZOLTÓ          NEVETŐ

 

12. Pótold a hiányzó számokat úgy, hogy a megoldás mindig 15 legyen!

21 - .........                   7 +.........                                 30 - .........

9 +.........                                 45 - .........                   8 +.........

13. Töltsd ki az aláhúzott részket a hiányzó szóval az alábbi példamondat szerint!

Példamondat:

A   VIRÁGZÓ   RÉTEN   VIRÁG NYÍLIK.

A   HAVAZÓ   FELHŐBŐL  HULL.

A   FÜSTÖLŐ   KÉMÉNYBŐL  GOMOLYOG.

A   LABDÁZÓ   KISFIÚNAK  A   JÁTÉKSZERE.

14. Írd be, a példamondat alapján, hogy mit csinálnak a személyek!

Példamondat: AZ OLVASÓ NÉNI KÖNYVET OLVAS.

AZ ÍRÓ KISLÁNY LEVELET .

A RAJZOLÓ EMBER FÁT .

A VASALÓ ASSZONY RUHÁT .

15. Oldd meg a feladatokat, és az eredményeiket add össze!

( 2 + 5 ) - 3 =

( 4 + 6 ) - 5 =

( 7 + 6 ) - 4 =

( 8 + 5 ) - 9 =

Összesen:Nyelvtan 2. osztály

1.Olvasd el a történetet, és pótold a mondatok végén az írásjeleket!10 pont

 

Kláriék családja hétvégén a folyó mellett vert tanyát__ Édesapja a vízparton horgászik__ Klári gyakran megkérdi:-Fogtál-e már valamit, apa__Fél óra múlva apja kiált:-Siess Klári, hatalmas ponty van a horgon__-Jaj, ez tényleg óriási__Együtt emelik ki a vízből__-Ki tisztítja meg__

Természetesen ez apu dolga__ A finom halászlét már anyu főzi__

- Bárcsak eljönnénk a jövő héten is__

 

2. Másold le szótagolva az alábbi szavakat !10 pont


autó______________                               csillag_________________

loccsan_____________                            hattyú________________

mézeskalács____________                      asszony________________

lassan____________                                dombról_________________

otthon______________                            diófa_________________

3. Írd ábécé sorrendbe a következő szavakat: 10 pont

édesanya, asztalos, zebra, könyv, hattyú, rajz, barát, iskola, utca, ceruza

____________________________________________________________________

4. A következő szavakat írd le helyesen! Vigyázz, a jót ne javítsd ki rosszra!10 pont

Sára, ádám, Macska, bodri, szentivánlaborfalva, tolltartó, Újság, imola, Jancsi, Hamar

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. A következő szólásokban, közmondásokban valamelyik szó rokon értelmű alakját használtuk. Így nem helyes! Húzd alá a hibás szót! Írd le helyesen a szólást, közmondást!

10 pont

Éhes sertés makkal  álmodik.

_________________________________________________________________

Egyszer volt Budán ebvásár.

_________________________________________________________________

Kerülgeti, mint cica a forró kását.

_________________________________________________________________

Sok liba disznót győz.

_________________________________________________________________

6. Egészítsd ki az alábbi szavakat a hiányzó j vagy ly betűvel !  10 pont

osztá__,  ú__ság,  kirá__kisasszony,  pa__tás,  sirá__, __áték,   __uk,   terebé__es,   fo__osó, ma__om

7. Húzd át a hibásan írt szavakat!10 pont

láttya               látja segítsünk         segíccsünk küldje               külgye pihennyünk      pihenjünk játszik               jáccik baráttya            barátja haggya             hagyja unyja                unja üzenjetek          üzennyetek       olvasd               olvazsd

8. A feladatod nehezebb lesz, mert a következő mondatokban a megadott szavak közül nemcsak válogatnod kell, hanem toldalékkal is neked kell ellátnod!7 pont

evőeszköz,  édesanya,  tányérok,  edények,  asztal,  konyha,  szekrény

Zsófi otthon sokat segít ______________________. Ő teríti meg az ________________. A _____________________óvatosan bánik, az ___________________ a megfelelő helyre teszi. Ebéd után elmosogat a _____________________.  Az ______________________ berakja a ____________________.

9.Találd meg a következő szavak ellentétes értelmű párját, a beírt szavak kezdőbetűíből egy ismert mesehős nevét olvashatod ki !

8+2 pont

páratlan   _____________________

ott            _____________________

sír            _____________________

buta         _____________________

sovány     _____________________

sok           _____________________

hamis       _____________________

vakmerő   _____________________                                                                                      mesehős:_________________________

10. A mondatokban a szavakból betűk hiányoznak. Írd be a hiányzó betűket!13 pont

Ősszel hűvös az id__. Gyakran f__j a szél, esik az es__. Az éjszakák hossz__ak, a na__alok rövidebbek. A fo__ó partján  a fák lehullatták a levelüket. Csendes a környék, csak a sirá__ok szá__nak a víz fölö__. A vízen egy cs__nak lengedez. A kikötőben egy uszá__ vesztegel. A tulsó partról var__ak károgása ha__atszik.

Elérhető pontszám: 100

Elért pontszám: _______

 


 

Hírek

 • Testvérkedvezmény!
  2011-02-10 08:48:48

  Kedves Szülők!

  Testvérkedvezmény a korrepetálások árából! Érdeklődni a megadott elérhetőségeken lehet!

Asztali nézet