MENÜ
Élethosszig tartó tanulás...


"Ha tudod, hol a cél, a hozzá mutató jeleket is észre fogod venni." 
  Marie Clarance

A feltöltés folyamatban!


j0434543.gif

 

 

Feladatok - Varázséjszakák

 1. 1. Kik a történet szereplői?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1. 2. Írj vázlatot a történethez! Figyelj az eseményekre és sorrendjükre!

1..................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

3.................................................................................................................................

4.................................................................................................................................

5.................................................................................................................................

6.................................................................................................................................

 1. 3. Milyen nevezetes eseményhez, ünnephez kapcsolódik a történet?

...................................................................................................................................

 1. 4. Írj néhány szókapcsolatot, ami bizonyos tárgyakat, dolgokat, érzéseket jellemez!

Pl.: porcelán pásztorlányka, elegáns ifjú, csinos fiatalember stb.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1. 5. Írj ki a történetből 15 melléknevet!

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1. 6. Keress rokon értelmű szavakat, szinonimákat a SZÉP szóra!

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1. 7. Mit viselt Dorka a csodálatos átváltozás után? Írd le öltözékét, melyben a bálba ment!

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1. 8. Miért sajnálta meg Dorka Louis-t? Mit ígért neki?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 1. 9. Szerinted mit történ Dorkával mielőtt felébredt? Hogy kerülhetett a nagymama szobájának másik részébe?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 


Nyelvtan 4. osztály

Kezdőbetűk pótlása szövegben

 

…iskolánk …röm …özpontjában áll.

…özelünkben …agasodnak a …evélyek.

…eretek kirándulni a …ilisi …egyekben.

…ger a ….ükk …ugati lejtőin épült.

…agy sereggel ostromolta …li …asa, de a hős …gri …itézek visszaverték a támadást.

A   …ár …omjai ma is állnak, …úzeum van benne. …ég áll a …apu, amelyről az …gri …illagok című …árdonyi regényben olvashatunk.

__ekünk   __agyaroknak a  __isza a  __emzeti  __olyónk.

__e  __zt a  __agy, __ugodt és  __eszedelmes  __unát is  __eretjük.

__egjobban a  __adregényes __akaszai  __onzanak,  __isegrád  __örnyéke.

__n  __agam az  __gyszerű és __apos  __unai  __ájakat sem  __ntam  __oha.

A  __isalföldnél  __ppen  __lyan, mint  __ohácsnál.

_örtént    _gykor,  _agyon  _égen, _gy az 1000.

_v  _áján,  hogy  a  _eszprém-_ölgyi  _pácák  _lhatározták,  _iseruhát  _ímeznek a _ehérvári _zékesegyház  _zámára.

_jt   _appallá  _éve  _ervezgették,  _ilyen  _nyagból   _észítsék.

_égül a _izánci   _elyem   _ellett   _öntöttek.

__lt __uda __árában _egy __zegény __arga.

__lhatározta, __ogy __arr egy __zép __sizmát __átyás __irálynak.

__mikor ___lkészült, __lindult __ele a __árba. __ová __gyekszel? - __érdezte a __apuban az __r. __irály __ramhoz __iszem a __sizmát.

 

 

Mondat tagolása szavakra (Álló egyenessel tagold szavakra a mondatokat, majd másold le helyesen!)

Misibácsiakertbennyírjaafüvet.Édesanyjamegpróbáltaatövistkihúzni.Azegyiköregtölgycsúcsángólyafészekterpeszkedik.Koránvirágzófánakritkáneszelatermésébő

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Szöveg tagolása mondatokra (Tagold az alábbi szöveget értelmes mondatokra! Figyelj a tartalomra! Majd másold le a kialakított mondatokat helyesen!)

Képzeljétek el, hogy fák vagytok a tavaszi erdőben mit tennél a kezeddel milyen illatokat éreznél keressetek ibolyát mit csinálnátok, ha megtalálnátok zuhog odakint a zápor az eresz alól nézem az esőt egy csöppecske a tenyerembe is hullott beszélgetek vele nini, csöpike nézd, mennyi testvéred van odakintOrszágszerte húsvéthétfő reggelén indulnak a legények locsolkodni de nem kölnivel, mint manapság városon, hanem hideg, friss kútvízzel több legény együtt jár öntözködni beköszönnek a házba, kis versikét mondanak majd a lányt megfogják, odaviszik a kúthoz, és nyakába zúdítanak egy-két vödör vizet. Alkonyodó árnyakat hozott a nagy folyó mint bágyadt lepkék ringtak a lomha bárkák a túlsó partról ének szállt a vizek fölé valahol fent a lilás égen madarak kiáltottak, de látni nem lehetett semmit.szólt mindjárt az udvarmesternek, az meg a szolgáknak a szolgák hozták a derest aztán jött négy hajdú nagy vígan no, öreg, feküdjön le – biztatták nem engem illet a száz bot, hanem a két őrt

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Mondatvégi írásjel pótlása

Hol voltál tegnap délután

 

Nézd meg az új cipőmet

 

Andrisnak ma van a születésnapja

 

Kit hívsz meg a születésnapi bulidra

 

Bárcsak elengedne anyukám engem is

 

Átalakítás felszólítássá

 

kimegy a kertbe

 

 

lenyírja a füvet

 

 

leszedi a gyümölcsöt

 

 

 

 

Átalakítás jövő idejűvé

Süt a nap, megöntözöm a virágokat.

Holnap

 

Esik az eső, becsukom az ablakot.

 

Éjjel

 

Átalakítás múlt idejűvé

 

Kisüt a nap.

 

 

Elvetem a magokat.

 

 

Megöntözöm a vetést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokozott (középfok) alakját leírni

 

sok

 

 

rossz

 

 

 

 

 

 

kevés

 

 

nagy

 

 

 

 

 

 

könnyű

 

 

 

 

gyors

 

szép

 

kicsi

 

sok

 

lassú

 

kevés

 

 

Ellentét keresése

 

szögletes

 

durva

 

feljebb

 

tagad

 

beteg

 

azonosság

 

építik

 

 

örülök

 

 

tolják

 

 

fogyókúrázik

 

 

 

 


4. OSZTÁLY

 1. A három gyerek közül csak egy van, aki valóban elvégzi a mondatban megjelölt cselekvést. Ki az? Írd ide a nevét! __________________________ Magyarázd meg, miért csak ő!

 

Kati olvas.

Évi menne, ha tudna.

Juli, írj már!

 

 1. Egészítsd ki a szöveget!

labdázik: .kijelentő mód Azt fejezzük ki, kijelentjük -, hogy valaki valóban ____________.

menne: feltételes mód A cselekvés valamilyen akadálytól, ______________ függ.

írj: felszólító mód Valakit ___________ ( kérünk, biztatunk) arra, hogy ___________.

 

 1. Egészítsd ki az igéket a hiányzó toldalékokkal!

 

Ha most Péter felel_____, biztosan ötöst kap____. Ha Kati megtanul____ a verset, nem fél____ a feleléstől. Szerinted Zolit elenged____ az édesanyja az uszodába, ha nem lenne megfázva?

Milyen módban vannak a kiegészített igék? ______________________________

Mi a feltételes mód jele? __________________

 1. Bontsd szóelemekre az alábbi igéket!

 

IGE

IGETŐ

A FELTÉTELES MÓD JELE

IGEI SZEMÉLYRAG

hoznátok

hoz

-ná

-tok

várnának

 

 

 

elmennél

 

 

 

ugrálnék

 

 

 

elhívnák

 

 

 

venne

 

 

 

 

 

 

 

5. Karikázd be színessel a szövegben található igékben a feltételes mód jelét!

Ha az intő szónak hinnél, válogatás nélkül ennél, idejében bújnál ágyba, pontosan jönnél az iskolába; ha az utcán nem rohannál, a közvagyonnal szépen bánnál, s nem akkor pihennél, amikor dolgozni kellene, mondd, ki szólhatna ellene?

 

6. Ragozd az igéket feltételes módban!

 

 

E/1

E/2

E/3

T/1

T/2

T/3

iszik

 

 

 

 

 

 

eszik

 

 

 

 

 

 

vesz

 

 

 

 

 

 

jön

 

 

 

 

 

 

7. Milyen módúak az alábbi igék? Kösd össze!

 

kijelentő módúfeltételes módú

rohannátok  elfelejteném sóhajt  elhívnánk élnél  félnének fogjuk  fekszik éheznek  hinnél elkésünk  várnánk

 

8. Húzd alá a mondatba illő igealakot!

De jó lenne, ha tudnák / tudnék zongorázni! De innék / innák egy pohár üdítőt ebben a hőségben! A gyerekek örömmel megmutatnék / megmutatnák az új játékokat. A lányok holnapra megtanulnák / megtanulnék ezt a táncot is. Szívesen úsznák / úsznék minden reggel.

 

9. Húzd alá az igéket a meserészletben!

- No, most már, szegény ember hallgass rám! Mikor a medve estefelé idejön, én megbúvok a bokorban, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi: mi ez? Te azt mondjad: vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el.

Csoportosítsd az igéket!

KIJELENTŐ MÓDÚ_________________________________________________________

FELSZÓLÍTÓ MÓDÚ_______________________________________________________

 

10. Alakítsd felszólító módúvá a következő igéket! ( Az igék személyén, számán ne változtass! )

köszönsz __________________

írnak __________________

rajzoltok __________________

járunk __________________

hívok __________________

ül __________________

 

Írd át színessel a felszólító mód jelét!

 

11. Húzd alá azokat az igéket, ahol megváltozik a felszólító mód jele!

menjenek, várjon, metssz, játssz, mossanak, vigyázzatok, eddzetek, hozzál Válaszd el az aláhúzott igékben a szótőt és a toldalékot!Egészítsd ki a szabályt!

Az ___, ___, ___, ___, végű igéknél a felszólító mód - j jele teljesen hasonul a szótő utolsó hangjához.

 

12. Alakítsd felszólító módúvá a következő igéket!

 

főznek ____________________

fáztok ____________________

lopództok ____________________

fűzünk ____________________

mászik ____________________

lestek ____________________

vések ____________________

 

13. Tedd felszólító módba az igéket!

futsz ___________________ fűtsz ___________________ látsz ___________________ féltesz ___________________ ugatsz ___________________ költesz ___________________ töltesz ___________________ vetsz ___________________ aratsz ___________________ hajtasz ___________________

Csoportosíts!

A KIEJTÉSBEN CCS ______________________________________________________

A KIEJTÉSBEN SS ________________________________________________________

Egészítsd ki a szabályt!

Ha a -t végűi ige + -j módjel a kiejtésben ss, akkor __-t is írunk. Ha ccs, akkor __-t írunk.

 

14. Ragozd az igéket a megadott feltételek szerint! (A módján ne változtass! )

 

 

E / 1

E / 2

T / 1

T / 2

T / 3

eszik

 

 

 

 

 

inna

 

 

 

 

 

adjon

 

 

 

 

 

 

 

 

15. TOTÓ!Kijelentő módú ige: 1Feltételes módú ige: 2Felszólító módú ige: x

1. süssön                       __                  
2. koppant                      __                 
3. kérnék                        __
4 pattog                         __
5. lepottyannátok            __
6. hívjatok                      __
7. siessetek                     __
8. álmodnátok                __
9. kerülgeti                     __
10. éljen                         __
11. mászna                     __
12. ennétek                     __
13. kopog                      __
13 + 1 mondd                __   

16. Karikázd be a megfelelő betűt a táblázatban! Ha jól dolgoztál, akkor a bekarikázott betűket alulról felfelé összeolvasva értelmes mondatot kapsz.

 

IGE

KIJELENTŐ MÓD

FELTÉTELES MÓD

FELSZÓLÍTÓ MÓD

álldogálnak

Y

Z

Ö

vennél

C

G

I

hívogatja

A

R

É

játsszál

J

E

V

mondd

F

Á

S

vennétek

Ű

O

T

elmegyek

K

Ő

A

hirdetnénk

Í

O

P

Írd ide a mondatot! ____________________________________________________________________

 

17. Alakítsd át az igéket! Csak a módján változtass!

 

KIJELENTŐ MÓD

FELTÉTELES MÓD

FELSZÓLÍTÓ MÓD

írnak

 

 

 

Élne

 

 

 

Várj

építek

 

 

 

tanulnátok

egyetek

 

18. Ragozd a tanul és a kirándul igéket!

 

KIJELENTŐ MÓD

FELTÉTELES MÓD

E /1

 

 

 

 

E / 2

 

 

 

 

E / 3

 

 

 

 

T / 1

 

 

 

 

T / 2

 

 

 

 

T / 3

 

 

 

 

 

19. Írd le az ellentétét! Tedd át múlt időbe!

adnék              ______________________              _______________________ hozna               ______________________              _______________________jönnének          ______________________               _______________________kiabálnátok      ______________________              _______________________

 

20. Írd a táblázat megfelelő rovatába a mondatokat! Színezd be azokat a rovatokat, ahova nem jut!

Péter olvas. Péter olvasott. Péter olvasni fog. Péter olvasna, ha lenne könyve. Péter olvasott volna, ha lett volna könyve. Péter, olvass!

 

KIJELENTŐ MÓD

FELTÉTELES MÓD

FELSZÓLÍTÓ MÓD

JELEN IDŐ

 

 

 

MÚLT IDŐ

 

 

 

JÖVŐ IDŐ

 

 

 

 

21. Egészítsd ki a szabályt!

A kijelentő módban ______________________________________________________ idő megtalálható.A feltételes módban csak kettő, a _____________________ és _________________________.A felszólító módban csak egy, a ______________________ idő.

 1. Helyezd el az igéket a megfelelő rovatba!

 

síelt, dolgozna, tanulni fogok, felelj, álltok, értenének, lettek volna, fussunk, T / 1 JELEN I. FELSZÓLÍTÓ M. __________________________________T / 3 MÚLT I. FELTÉTELES M. __________________________________T / 3 JELEN I. FELTÉTELES M. __________________________________T / 2 JELEN I. KIJELENTŐ M. __________________________________E / 2 JELEN I. FELSZÓLÍTÓ M. __________________________________E / 1 JÖVŐ I. KIJELENTŐ M. __________________________________E / 3 JELEN I. FELTÉTELES M. __________________________________E / 3 MÚLT I. KIJELENTŐ M. __________________________________

 

 1. Töltsd ki a táblázat üresen maradt részeit a megadott igékkel. Vigyázz, csak az igemódokon változtass, az időn s az igék számán, személyén ne!

 

KIJELENTŐ MÓD

FELTÉTELES MÓD

FELSZÓLÍTÓ MÓD

adtatok

 

 

 

ennél

 

 

 

siessetek

 

hoztak volna

 

van

 

 

 

 

legyetek

inni fogunk

 

 

 1. Ki a jobb helyesíró? Bori vagy Andris? Karikázd be a jobb helyesíró nevét! Javítsd a hibásan írt szavakat!

 

ennék, hidjél, mondják mongyuk, apríccsunk, adjunk, vennének,

fűtsünk hagyjad, higgyék, enék, hadjuk, hozzuk, mossál, edzzél, inál,

JAVÍTÁS:

 


4. OSZTÁLY

Igék felismerése

 1. Ismerkedj meg Péterrel, Sárival és Zolival!

 

Péter szabadidejében sokat labdázik, fut és kerékpározik.

Sári Budapesten él a mamájával. Jövőre óvodás lesz.

Zoli Budapesten született. A sportban szépen fejlődött. Sajnos tegnap elesett, és eltört a lába.

Húzd alá az igéket!

Írd a megfelelő helyre a gyerekek nevét!

Cselekszik:__________

Nem cselekszik, de sok

minden történik vele: _____________

Nem cselekszik, csupán él, létezik: _____________

 

 

 

 1. Írd ki az alábbi szövegből az igéket a következő csoportosításban!

 

CSELEKVÉST JELENT

TÖRTÉNÉST JELENT

LÉTEZÉST JELENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Létezett egyszer egy pici királyság. Itt élt egy halász és egy molnár. Egymáshoz közel laktak a folyó partján. Ha esett, ha fújt, pereskedtek, veszekedtek egymássál. Mindkettőjük megélhetéséhez vízre volt szükség. Csakhogy ami a halásznak kevés volt, az a molnárnak sok. Így telt az életük, miközben nem dolgoztak.

 

 

 

 

 

 

 1. Írd az igék mellé az ellentétes jelentésű párjukat, majd csoportosíts!

 

él- meghal                                    Cselekvés:____________________________

van-______________                  Történés:_____________________________

elad - _____________                 Létezés:______________________________

sír - ______________

4. Mi történik, ha........?

A papírt meggyújtjuk: ____________________________

Nem öltözünk melegen: ____________________________

Nem ismerjük az utat: ____________________________

Nem öntözzük a virágot: ____________________________

Leejtjük a tányért: ____________________________

 

Gyűjts még történést jelentő igéket! ________________________________________________________

5. Lottózz! Ötös találatod lehet, ha megtalálod az öt ly-os igét.

 

fo__dogál, fo__togat, elfele__t, moso__og, sü__ed, megfá__dul, elfú__, bé__egez, elfele__t, bo__ong, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Újabb nyerési lehetőség, ha megtalálod az öt történést jelentő igét is!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ige ragozása

 1. Egészítsd ki a táblázatot!

 

EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

1.

írok

 

2.

 

írtok

3.

ír

 

2. Keress példát az alábbi szövegben a megadott igealakokra!

E/1 : ___________________________________________

E/2 : ___________________________________________

E/3 : ___________________________________________

T/1 : ___________________________________________

T/3 : ___________________________________________

 

Nem tudom, hogyan is kezdjem, annyi minden történik velem mostanában! Annak örülök legjobban, hogy nemsokára megyünk színházba az osztálytársaimmal. Remélem, hogy te is velünk tartasz. A szüleim is elkísérnek bennünket.

 

 1. 4. Alakítsd át az igéket a minta szerint!

 

ad

adok

adtok

adnak

hoz

 

 

 

rajzol

 

 

 

késik

 

 

 

küld

 

 

 

süt

 

 

 

 1. 5. Válaszolj a kérdésekre a megfelelő igealakokkal!

(Ne a saját nevedben, hanem a kérdés számában, személyében!)

 

hív, jön, mond

MIT CSELEKSZIK?                           MIT CSELEKEDTEK?                        MIT CSELEKSZEL?

_________________________________________         ________________

_________________________________________         ________________

_________________________________________         ________________

Igeidők

 1. Mikor játszódnak a következő események? A jelenben, a múltban vagy a jövőben? Írd a mondatok mellé!

" Korán alkonyodott, a berek szokatlanul figyelő lett, a madarak lármája zúgássá enyhült, s amikor besötétedett, valahol elmaradtak a csillagok." _______________________

" Ballag már a Hold az égi rónán." _______________________

El fog jönni. _______________________

Húzd alá az igéket!

 

a. Van a jelen időnek jele? Mi? ___________________

b. Mi a múlt idő jele? Mi? ___________________

c. Hogyan képezzük a jövő időt? Mi? ___________________

2. Helyezd el az igéket a táblázat megfelelő rovatába!

lobbant, repülni fogsz, keseregnek, lerajzoltátok, leszünk, voltak, nincsen, vagytok

 

T/3 MÚLT I. ____________________

E/3 JELEN I. ____________________

T/2 JELEN I. ____________________

T/1 JÖVŐ I. ____________________

E/3 MÚLT I. ____________________

E/2 JÖVŐ I. ____________________

T/3 JELEN I. ____________________

T/2 MÚLT I. ____________________

3. Töltsd ki az üresen maradt sorokat a megadott igék megfelelő alakjával!
( Az igék számán és személyén ne változtass!)

 

MÚLT IDŐ

JELEN IDŐ

JÖVŐ IDŐ

ivott

 

 

 

elfogynak

 

 

 

enni fogunk

 

vesztek

 

mutattunk

 

 

 

4. Töltsd ki a táblázatot!

 

készül

épül

 

fakul

 

lendül

készít

 

tanít

 

zendít

 

Milyen helyesírási szabályt tudsz megfogalmazni a táblázat alapján?_____________________________________________________________

 1. 6. Pótold az igékben a múlt idő jelét!

ve___e, hozo__, ír__unk, megmetsze___étek, lelő__étek, eljö___él, megmond__ák, leszakad__

 1. 7. Pótold a hiányzó igéket a meserészletben!

Volt egyszer egy csikóbojtár. Ez a legény olyan jó étvágyú _________, hogy hatvanhat gombóc után még a nadrágszíját sem ____________ meg. Hatalmas étvágyához megfelelő erővel is ______________, mert akár egy hétéves lovat is fel _________ emelni, ha arra _____________ a sor. Amikor a legény már húsz esztendős is ____________, azt ____________ az édesapjának: - Hallja-e kend, édesapám, asszony után kéne néznem!

 


 

 

 

Hírek

 • Testvérkedvezmény!
  2011-02-10 08:48:48

  Kedves Szülők!

  Testvérkedvezmény a korrepetálások árából! Érdeklődni a megadott elérhetőségeken lehet!

Asztali nézet